مدیریت اصناف و دبیرخانه

مدیریت اصناف و دبیرخانه

 

 • امکان تعریف کاربر
 • امکان تغییر پسورد
 • امکان بررسی هویت و ورود
 • تشکیل پرونده برای اعضاء
 • تولید اتوماتیک شماره پرونده در سیستم بایگانی
 • تعیین دسترسی برای پرسنل به پرونده ها
 • مشاهده لیست اعضاء و جستجو 
 • ثبت نام و تشکیل دوره های مختلف
 • دریافت وجه  و صدور رسید 
 • تمدید عضویت یک عضو 
 • گزارش پرداختی های صندوق 
 • ارسال پیامک به اعضاء
 • امکان ارسال گزارشات به اکسل