تبلیغات جنجالی بیک در روز زن

تبلیغات جنجالی بیک در روز زن

تبلیغات جنجالی بیک در روز زن

بار دیگر برند بیک با تبلیغات جنسیتی خشم بانوان جامعه را برانگیخت.
برند فرانسوی بیک در پی روز جهانی زن اقدام به رونمایی از تبلیغی کرد که منجر به اعتراض خانم‌ها و مجبور به عذرخواهی و تغییر پیام کمپین تبلیغاتی خود در آفریقای جنوبی شد.

این کمپین با نمایش یک خانم با لباس رسمی و شعار زیر رونمایی گردید :
“Look like a girl/Act like a lady/Think like a man/Work like a boss.”
با چهره دخترانه / مانند یک خانم فعالیت کن / مانند یک مرد فکر کن / مانند یک مدیر باش

 

 

امر به فکر کردن مانند آقایان و داشتن چهره دخترانه مواردی بود که موجب ناراحتی بانوان شد و کمپین بیک را تبدیل به یک کمپین جنسیتی و مردسالارانه و تبلیغات جنجالی تبدیل کرد.
موج اعتراضات این کمپین تا جایی پیش رفت که فعالان حوزه حمایت از حقوق بانوان در فرانسه خواستار عذرخواهی و تغییر آگهی را داشتند.مدت زیادی است که برندها با توجه به واکنش‌های خانم‌ها از استفاده جنسیتی در تبلیغات خود دوری می‌کنند و حتی در آمارگیری‌های اخیر بیش از هشتاد درصد مخاطبین از تبلیغات جنسیتی و حتی دارای خشم و دلهره بیزار هستند.

 

در زیر با چند آگهی آشنا می‌شوید که بدون در نظر گرفتن مخاطبین خاص خود دست به رونمایی از کمپین‌ بصورت عمومی زند . در آنها نشان‌هایی از نژادپرستی، جنسیتی، تابوشکنی و مخالف با عرف به نمایش گذاشته شده است و برندها را دچار مخاطره کرد.

  

 

برای ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات خود از فرم زیر استفاده نماید